Німецько-українська спілка юристів є зареєстрованим об’єднанням згідно законодавства Німеччини, яка була заснована у 2003 році. Метою спілки є створення форуму для підтримання контактів між українськими та німецькими фахівцями правничої сфери, а саме адвокатами, нотаріусами, суддями, прокурорами, правниками, службовцями відповідних міністерств та працівниками вищих навчальних закладів, а також представниками інших суміжних професій. До сфери роботи спілки також відноситься проведення заходів для підвищення професійної кваліфікації українських та німецьких юристів. Діяльність спілки спрямована на організацію обміну знаннями про українське та німецьке право та про німецько-українські правові відносини.

Реалізація мети діяльності спілки здійснюватиметься, зокрема, шляхом опублікування доповідей на теоретичні та практичні теми, а також шляхом проведення освітніх заходів з питань німецького та українського права та німецько-українських правових відносин, проведення спільних засідань німецьких та українських юристів та через організацію наукових та практичних стажувань у відповідних країнах. Організація конференцій, публікації робіт та проведення інших подібних заходів сприятиме обміну досвідом для розвитку права в обох країнах, зокрема для наближення норм правового регулювання та правозастосування до правових норм Європейського Союзу.